หลักสูตร วิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดเล่ม

📍📍ด่วนค่าาาาาา ขยายเวลาการรับสมัคร📍📍 หลักสูตรจัดอบรม “วิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดเล่ม” 📌จัดอบรมวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มีนาคม 2564 เป็นหลักสูตรที่จะส่งเสริมให้บุคลากรครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 📌ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 📌สถานที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี บริหารหลักสูตรโดย หน่วยให้บริการทางธุรกิจ (Biz Services ) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 👉สอบถามรายละเอียดได้ที่ k.สุรัตติญา 085-4952260 / 045-353833 สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2MporJv

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com