ติดต่อเรา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

 045-353833

biz.services.ubs@gmail.com

https://facebook.com/UbarUBU

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com